BLOGGER TEMPLATES - TWITTER BACKGROUNDS

Tuesday, 13 December 2011

CONTOH RANCANGAN MENGAJAR MENGGUNAKAN PENDEKATAN INKUIRI PENEMUAN


Tema                                      :  Menyiasat Alam Bahan
Tajuk                                       :  Sifat-sifat Bahan
Sub Topik                              :  Sifat Bahan
Tempoh                                 :  60 minit
Tahun                                     :  4
Objektif Pembelajaran         :  Memahami sifat-sifat bahan
Hasil Pembelajaran             :  Pada akhir P&P, para pelajar akan dapat mengenalpasti bahan  
                                                  konduktor/penebat elektrik

Pendekatan/ Kaedah/ Strategi :  Pendekatan - Inkuri – penemuan
                                                        Strategi – Mengeksperimen dan Perbincangan

Fasa
(Masa)

Isi kandungan

Aktiviti pengajaran & pembelajaran

CatatanSet Induksi
(5 minit)

Mengapa terdapat jenis bahan dalam satu alat elektrik

Jenis aktiviti : Bercerita

- Guru menceritakan tentang pengalaman terkena kejutan elektrik yang kecil.
- Bersoal jawab tentang pengalaman sedia ada murid.Kemahiran saintifik:
Komunikasi

Nilai murni :
Berhati-hati

Meramal
Idea
(10 minit)

Mengenalpasti objek konduktor dan penebat elektrik.
1.    Mengedarkan pelbagai jenis objek kepada murid,
Seperti  paku, kertas buku, pensil kayu, pembaris plastik, karbon pensil, duit syiling 10 sen, sudu plastik, getah pemadam dan rod kaca.
2.    Murid mengelaskan bahan kepada 2 kumpulan konduktor dan penebat elektrik.


Kemahiran saintifik:
Meramal,
Mengelas

Nilai murni :
Kerjasama,
berani

Pemerhatian
(25 minit)

Mengeksperimen bahan yang diberi dalam litar elektrik.
1.    Murid membina litar lengkap.
2.    Murid menyambungkan objek yang diberi dalam satu litar yang lengkap.
3.    Murid membuat pemerhatian tentang nyalaan mentol bagi setiap objek yang disambung dalam litar lengkap.
4.    Murid merekodkan hasil pemerhatian  dalam borang yang diberi.

Kemahiran saintifik:
Mengeksperimen,
Pemerhatian


Nilai Murni :
Berkerjasama
Jujur

Penjelasan
(15 minit)

- Bahan konduktor
   (pengalir elektrik)

- Bahan penebat
 (bukan pengalir elektrik)
1.    Guru meminta setiap kumpulan murid membentangkan hasil keputusan eksperimen.
2.    Setiap kumpulan murid memberikan kesimpulan berdasarkan hasil eksperimen masing-masing. ( Aras tinggi)

3.    Guru mengukuhkan hasil dan memberi takrifan konduktor elektrik dan penebat elektrik.Refleksi
(5 minit)

Senarai bahan konduktor dan penebat elektrik

1.Murid membuat peta minda.

i)Bahan konduktor

ii)Bahan penebat

2.(Lampiran kerja    disediakan)

Lampiran 1

Standard Kandungan: 5.1    Memahami sifat-sifat bahan.
Standard Pembelajaran: 5.1.3  Mengenalpasti konduktor dan penebat

Tandakan ( / ) bagi objek yang dapat menyalakan mentol.OBJEK


KEADAAN  MENTOL  SELEPAS DISAMBUNGKAN OBJEK


MENYALA


TIDAK MENYALA

Getah Pemadam
Pensil kayu
Pembaris plastik
Karbon pensilDuit Syiling 10 sen
Sudu plastik
Rod Kaca
Paku
Kertas buku
0 comments: